Matematika 5 → Geometria → Súmernosti → Stredová → Obraz úsečky

Obraz úsečky v stredovej súmernosti
©2020 Created by e-mako