Matematika 5 → Geometria → Súmernosti → Osová → Obraz trojuholníka

Obraz trojuholníka v osovej súmernosti
©2020 Created by e-mako