Matematika 5 → Geometria → Súmernosti → Osová → Obraz bodu

Obraz bodu v osovej súmernosti
©2020 Created by e-mako