Matematika 5 → Geometria → Súmernosti → Osová → Obraz úsečky

Obraz úsečky v osovej súmernosti
©2020 Created by e-mako