Matematika 5 → Geometria → Súmernosti → Osová → Obraz kružnice

Obraz kružnice v osovej súmernosti
©2020 Created by e-mako